Velkommen, gjest! [ Registrer | Logg innrss  |  tw


Hvordan unngå ID-tyveri?

postet 04.04.2010 av i ID-tyveri | 0 kommentarer

Datatilsynet registrerer et stadig økende antall henvendelser om ID-tyveri. Mange av henvendelsene gjelder Internett. Tilsynet mener den enkelte bør sette seg inn i problemet – hvordan det kan forebygges, oppdages og bekjempes.  – Det eksisterer ingen konkrete tall på hvor mange nordmenn som rammes hvert år, sier senioringeniør Atle Årnes i Datatilsynet. Det vi vet er at dersom utviklingen fortsetter slik det ser ut i dag, vil hver enkelt nordmann måtte regne med å bli utsatt for denne typen tyveri flere ganger i løpet av livet, fortsetter han.  Hvordan kan den enkelte verne seg mot problemet?  Datatilsynet har laget en oversikt over hva en kan gjøre for å verne seg mot ID-tyveri. Først og fremst er det viktig å dele egeninnsats inn i tre faktorer:

Forebygge:
Gode tiltak for å forebygge ID-tyveri er den viktigste faktoren. Ved å være oppmerksom og våken i forhold til kildene de kriminelle benytter kan du allerede oppnå et godt vern.

- Ikke oppgi personlig informasjon til ukjente på telefon, gjennom e-post, eller over Internett med mindre det er du selv som har initiert trafikken.

- Legg aldri igjen personinformasjon hos selskaper du ikke vet nok om.

- Husk at passord og PIN-koder er personlige, og skal ikke gis til andre.

- Dersom postkassen din ikke er låsbar, bør du vurdere å sette lås på. Tenk igjennom hvor mye informasjon som flyter gjennom denne kassen. Da vil du raskt se at den vil kunne være et førstevalg for kriminelle som ønsker informasjon om deg.

- Rive i stykker dokumenter som inneholder personopplysninger, før disse kastes i avfallsdunken. Dokumenter som har spesiell beskyttelsesverdi, slik som PIN-koder og lignende, bør fortrinnsvis brennes eller destrueres på annen måte.

- Unngå å ha informasjon som kan gi tilgang til beskyttelsesverdig informasjon i lommebok eller vesker.

- Klikk aldri på linker i e-post fra institusjoner du tilsynelatende kjenner for så å legge inn personinformasjon på siden du kommer til; skriv heller inn adressen du kjenner fra før.

- Bruk brannmurer, virusprogrammer, antispionprogrammer til å beskytte din private datamaskin.

- Ikke bruk for enkle passord på dine kundesider, din nettbaserte e-post eller andre sider med beskyttelsesbehov. Vær oppmerksom på at noen virksomheter beskytter passordet ditt for dårlig – derfor kan det være lurt å unngå å bruke samme passord flere steder.

- Ha dine personlige data – dine personopplysninger – på et sikkert sted.

- Sjekk om forbindelsen er beskyttet (kryptert) ved utveksling av persondata.

- Vær oppmerksom på at det går an å reservere seg mot at noen endrer din postadresse via Internett. Kontakt eventuelt Posten om dette.

Oppdage:
Vær våken på signaler som kan tyde på at du er utsatt for et ID-angrep. Dess tidligere slike aktiviteter oppdages, dess større muligheter er det for å begrense skadepotensialet. Vær på vakt hvis:

- Du mottar regninger for produkter du ikke selv har bestilt.

- Uventede disposisjoner fremgår på din kredittkortregning.

- Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om dette.

- Du mottar varsel om at adresseendring er mottatt.

- Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført

- Dersom du mottar gjenspartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha initiert aktiviteter som gjør dette nødvendig.

- Kontroller nøye dersom du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc.

- Før jevnlig kontroll med at det ikke er unormale eller ukjente transaksjoner på dine konti. Vær spesielt oppmerksom på konti med tilknyttet kredittkort.

- Vær oppmerksom på at du selv kan sjekke hvilken adresse du står registrert med i Folkeregisteret. Dette kan du gjøre via innloggingstjenesten minside (www.norge.no/minside, nytt vindu).

Bekjempe:
Hvis først ulykken er ute og du har blitt utsatt for ID-tyveri, er rask handling det viktigste for å forsøke å begrense skadene.

- Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget av eventuelle ID-tyveriet.

- Reagert umiddelbart dersom du mottar informasjon om ny konto eller liknende.

- Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene. De fleste som yter kreditt vil hente inn kredittverdighet hos slike selskaper, en telefon til disse vil kunne verne deg mot ytterlig skade.

- Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner. Be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt.

- Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller kortselskap.

- Følg nøye med på at postgangen kommer som normalt. Dersom du har mistanke om urettmessig endring av adresse, ta umiddelbar kontakt med Posten.

- Anmeldt forholdet til politiet

, , , ,

21997 visninger, 1 så langt idag

Tips en venn! Tips en venn!   Skriv ut Skriv ut

Sponorlinker

Kommenter